Przykłady zastosowań

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH DO PROFILI ALUMINIOWYCH

Zamek prosty

Zamki tego typu przeznaczone są głównie do połączeń dwóch profili pod kątem 90°.
Generalnie dzielą się według wymiarów zewnętrznych swojego korpusu. Wymiar ten musi odpowiadać przekrojowi otworu w profilu w którym ma być zamontowany.

Oferujemy tutaj trzy podstawowe opcje wykonania, które zapewniają użytkownikowi realizację rozmaitych połączeń:

  1. Zamek popularny, charakteryzujący się tym, że część elementu mocującego posiada ścięcie w kierunku równoległym do osi otworu wykonanego w profilu, w którym jest on zamontowany (Ryc.1).
  2. Zamek popularny odwrotny, charakteryzujący się tym, że część elementu mocującego posiada ścięcie w kierunku prostopadłym do osi otworu wykonanego w profilu, w którym jest on zamontowany (Ryc.2 ).
  3. Zamek posiadający okrągłe zakończenie elementu mocującego (Ryc.3).

Zasada zamontowania zamka w każdej z tych opcji jest jednakowa. Polega ona na wykonaniu otworu o średnicy 10 mm w profilu, w którym ma on być zamontowany w odległości 29,5 mm od jego czołowej powierzchni. Wyjątkiem jest tutaj zamek 10-07-640 przeznaczony do systemów profili z rowkiem o szerokości 4 mm. W tym przypadku należy wykonać otwór o średnicy 13 mm w odległości 44 mm do jego krawędzi.

W celu zaryglowania zamkiem drugiego, prosto-padłego odcinka profilu, należy wsunąć wystającą część elementu mocującego w odpowiedni rowek profilu przyłączanego i dokręcić przy pomocy klucza imbusowego wkręt umieszczony w zamontowanym zamku.


Ryc.1

Ryc.2

Ryc.3

Zamek kątowy nożycowy

Produkowane przez nas zamki nożycowe przezna-czone są do połączeń dwóch odcinków profili pod kątem 90° oraz 135° przy czym oba odcinki profili muszą być symetrycznie obcięte pod kątem rów-nym połowie kąta zamka tj. odpowiednio 45° oraz 62,5°.Charakterystyczne wymiary konieczne do zamontowania zamka przedstawia rysunek (Ryc.1).

Tak jak w przypadku zamków prostych, tak i tu oferujemy bogaty asortyment rozmiarów i sposobu zamontowania, zapewniający realizację wielu roz-maitych połączeń.

Rysunek obok (Ryc.2) przedstawia przykład zamontowania zamka 10-07-402 w profile A4858 ścięte pod kątem 45°, co daje połączenie pod kątem 90°.
Ryglując zamki nożycowe w profilach, należy dokręcać na przemian oba wkręty, tak aby oba odcinki profili dobrze ze sobą licowały.


Ryc.1

Ryc.2
 

Zamek kątowy (wygięty)

Zamki kątowe wygięte stosuje się do przyłączania odcinka profilu, w którym zamek jest zamontowany, z drugim profilem, wykorzystując jego rowek zewnętrzny.
Zamki tego typu, podobnie jak pozostałe produkowane są w bogatym asortymencie wymiarowym, jak również w opcjach pozwalających na jego zamontowanie po każdej stronie profilu.

Mają one co prawda ograniczone zastosowanie, jednak niekiedy zachodzi konieczność jego użycia, by osiągnąć zamierzone konstrukcyjnie połączenie.

Rysunki obok przedstawiają schematyczny sposób zamontowania tego typu zamka (Ryc.1), oraz praktyczny przykład zastosowania do umocowania przewiązki w oknie np. regału pod kątem 45° (Ryc.2).

Asortyment produkcji obejmuje również zamki do zamontowania pod kątem 67,5°.


Ryc.1

Ryc.2
 

Zamek klamra 14 x A

Zamek przeznaczony jest do połączenia dowolnego profilu o przekroju prostokątnym z innym profilem posiadającym rowek o szerokości 8 mm.
Szerokość A jest zależna od wymiaru okna użytego profilu.
Wykonany jest z profili aluminiowych.
W katalogu występuje w dziale 10-07-... .


Zamek klamra 16 x A 

Zamek przeznaczony jest do połączenia dowolnego profilu o przekroju prostokątnym z innym profilem posiadającym rowek o szerokości 8 mm.
Szerokość A jest zależna od wymiaru okna użytego profilu.
Wykonany jest z profili aluminiowych.
W katalogu występuje w dziale 10-07-... .


Zamek klamra 14 x A - kątowy

Zamek przeznaczony jest do połączenia dowolnego profilu o przekroju prostokątnym z innym profilem posiadającym rowek o szerokości 8 mm pod dowol-nym kątem. Kąt połączenia musi być zgodny z ką-tem zamka.
Wykonany jest z profili aluminiowych.


Zamek klamra 16 x A - kątowy

Zamek przeznaczony jest do połączenia dowolnego profilu o przekroju prostokątnym z innym profilem posiadającym rowek o szerokości 8 mm pod dowol-nym kątem. Kąt połączenia musi być zgodny z ką-tem zamka.
Wykonany jest z profili aluminiowych.


Głowica narożnikowa 3 x 90°

Element wykonany z tworzywa sztucznego ABS przeznaczony jest do łączenia trzech odcinków profili pod kątem prostym tworząc narożnik.
Bogaty asortyment produkcji pozwala na połą-czenia różnorodnych profili.
Rysunek obok prezentuje przykład wykorzystania głowicy 10-08-656 do łączenia profilu A 6036.
W katalogu umieszczone są w dziale 10-08-... .


Głowica narożnikowa 135 °

Element wykonany z tworzywa sztucznego ABS przeznaczony do łączenia dwóch odcinków profili pod kątem 135° prostopadle z trzecim profilem, tworząc narożnik. Asortyment produkcji pozwala na połączenia najpopularniejszych profili.
Rysunek obok prezentuje przykład wykorzystania głowicy 10-08-651 do łączenia profili A 6130
z A 6128.


Głowica narożnikowa 2 x 90 °

Element wykonany z tworzywa sztucznego ABS przeznaczony do łączenia dwóch odcinków profili pod kątem 90 ° tworząc narożnik.
Asortyment produkcji pozwala na połączenia naj-popularniejszych profili.
Rysunek obok prezentuje przykład wykorzystania głowicy 10-08-661 do łączenia profili A 6036.
W katalogu umieszczone są w dziale 10-08-... .


Głowica narożnikowa 4 x 90 °

Element wykonany z tworzywa sztucznego ABS przeznaczony do łączenia czterech odcinków profili w węzeł.
Rysunek obok prezentuje przykład wykorzystania głowicy 10-08-601 do łączenia dwóch odcinków profili A 6036 z dwoma odcinkami profili A 6037.
W asortymencie produkcji znajduje się także głowica 4 x 90 ° do łączenia A 6106 /10-08-659/, jednak mocowana w profilu jest tylko na wcisk.


Tulejka oporowa 33

Przeznaczona do mocowania do podłoża słupka A6131.

10-02-161


Kątownik narożnikowy kąt 90°

Stosowany do łączenia elementów aluminiowych pod kątem 90°.

10-02-500 (z dwoma gwintami)


Kątownik narożnikowy kąt 135°

Stosowany jest do łączenia elementów aluminiowych pod kątem 135°.

10-02-501 (z trzema gwintami)


Połączenie stalowe

Umożliwia łączenie, przedłużanie
elementów aluminiowych.

10-02-503 (z dwoma gwintami)
10-02-502 (z czterema gwintami)


Kątownik podłogowy kąt 90°

Umożliwia połączenie dwóch elementów
aluminiowych, a także zamontowanie
elementu do podłogi, ściany, sufitu

10-02-504 (z dwoma gwintami)
10-02 511 (z czterema gwintami)


Łącznik

Stosowany do łączenia - przedłużania dwóch odcinków profili A4732

10-02-510


Kątownik podłogowy kąt 135°

Stosowany jest do łączenia elementów aluminiowych pod kątem 135°.

10-02-512 ( z czterema gwintami )


Tabletka oporowa

Umożliwia połączenia dwóch elementów.

10-02-520 ( z dwoma gwintami )
10-02-521 ( z trzema gwintami )


Profil redukcyjny

Profil redukcyjny służy on do redukcji szerokości rowka w profilach meblowych i wystawienniczych z 8 mm na 4 mm. Jednocześnie przesuwa lico montowanej płyty bądź szyby, możliwie blisko zewnętrznej krawędzi profilu konstrukcyjnego. Mocowany blachowkrętami do profilu konstrukcyjnego, pozwala stosować szybę bądź płytę o grubości do 4 mm zapewniając jednocześnie minimalną nielicowość i minimalny koszt zabudowy.